Welkom bij Engine Combi®

Engine Combi® is een orthomoleculaire, epigenetische opleiding vertrekkende vanuit de 

gastro-enterologie.

 

Een tweejarige opleiding waarin dieptekennis en wetenschappelijke inzichten aangereikt worden op vlak van zes grote domeinen, die samen de motor vormen van onze gezondheid.

        1. Epigenetica: externe omgevingsfactoren die de expressie van de genen beïnvloeden

        2. Nutritie: invloed van voeding en suppletie op onze gezondheid

        3. Gastro-enterologie: belang van voorvertering, pancreas – zonnevlecht relatie, microbioom

        4. Immunologie: immuniteit en vitaliteit, ontstekingen, auto-immuniteit, allergie en intolerantie

        5. Neurologie: evenwicht tussen sympathicus / parasympathicus, neurodegeneratieve 

            aandoeningen

        6. Endocrinologie: HPA-as, buik – brein relatie, hypothyrodie, burn-out en onvruchtbaarheid